Car alerts

Receive email alerts when we add new cars matching your request.

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 for Sale (Used)

2006 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx At Gauteng Pretoria

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx A/t

 • 2006
 • 146 000 Km
 • Automatic
 • Petrol
Williams Hunt Pretoria (Pretoria, Gauteng)
2013 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx Free State Bethlehem

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx

 • 2013
 • 54 274 Km
 • Manual
 • Petrol
Auto Trac (Bethlehem, Free State)
2007 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx At Gauteng Jeppestown

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx A/t

 • 2007
 • 119 000 Km
 • Automatic
 • Petrol
Zenith Auto (Jeppestown, Gauteng)
2010 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx At Gauteng Pretoria

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx A/t

 • 2010
 • 114 000 Km
 • Automatic
 • Petrol
Atterbury Motors (Pretoria, Gauteng)
2008 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 5door Gauteng Johannesburg

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 5door

 • 2008
 • 93 000 Km
 • Manual
 • Petrol
Jona Auto (Johannesburg, Gauteng)
2008 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 5door Gauteng Johannesburg

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 5door

 • 2008
 • 93 000 Km
 • Manual
 • Petrol
U Z Cars (Johannesburg, Gauteng)
2015 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx At Gauteng Pretoria

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx A/t

 • 2015
 • 3 620 Km
 • Automatic
 • Petrol
Private Sale (Pretoria, Gauteng)
2001 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 3door Western Cape Paarden Island

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 3door

 • 2001
 • 189 000 Km
 • Manual
 • Petrol
Autohaus Angel Paarden Eiland (Paarden Island, Western Cape)
2016 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx At Gauteng Johannesburg

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx A/t

 • 2016
 • 15 000 Km
 • Automatic
 • Petrol
Day by Day Motors (Johannesburg, Gauteng)
2014 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx North West Province Rustenburg

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx

 • 2014
 • 108 000 Km
 • Manual
 • Petrol
Central Motors (Rustenburg, North West Province)
2011 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx At Mpumalanga Nelspruit

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx A/t

 • 2011
 • 20 690 Km
 • Automatic
 • Petrol
Hatting Hyper Auto (Nelspruit, Mpumalanga)
2016 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 5door At Gauteng Johannesburg

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 5door A/t

 • 2016
 • 15 000 Km
 • Automatic
 • Petrol
Micheal Auto (Johannesburg, Gauteng)
2016 Toyota Rav 4 2.0 AUTOMATIC COMFORTLINE Gauteng Johannesburg

Toyota Rav 4 2.0 AUTOMATIC COMFORTLINE

 • 2016
 • 15 000 Km
 • Automatic
 • Petrol
James Cars (Johannesburg, Gauteng)
2009 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx Eastern Cape Nahoon

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx

 • 2009
 • 126 300 Km
 • Manual
 • Petrol
Max 4 Cars (Nahoon, Eastern Cape)
2012 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx At Kwazulu Natal Umhlanga Rocks

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx A/t

 • 2012
 • 80 000 Km
 • Automatic
 • Petrol
Honda Auto Umhlanga (Umhlanga Rocks, Kwazulu Natal)
2009 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx Gauteng Pretoria

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx

 • 2009
 • 92 000 Km
 • Manual
 • Petrol
Atterbury Motors (Pretoria, Gauteng)
2011 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx At Western Cape Cape Town

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx A/t

 • 2011
 • 155 346 Km
 • Automatic
 • Petrol
Wingfield Motors Goodwood (Cape Town, Western Cape)
2005 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 5door Western Cape Goodwood

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 5door

 • 2005
 • 210 000 Km
 • Manual
 • Petrol
Select Auto's Goodwood (Goodwood, Western Cape)
2016 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx At Kwazulu Natal Durban North

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Gx A/t

 • 2016
 • 36 500 Km
 • Automatic
 • Petrol
McCarthy Toyota Durban North (Durban North, Kwazulu Natal)
2012 Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx Kwazulu Natal Durban North

Toyota Rav 4 Rav4 2.0 Vx

 • 2012
 • 94 000 Km
 • Manual
 • Petrol
McCarthy Toyota Durban North (Durban North, Kwazulu Natal)